Oferta

  • Administrowanie zasobami informatycznymi
  • Realizację projektów w oparciu o sprawdzone rozwiązania technologiczne
  • Projektowanie, diagnostykę oraz zabezpieczenie infrastruktury sieciowej
  • Świadczenie usług typu helpdesk
  • Wdrażanie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa z uwzględnieniem założeń rozporządzenia RODO